vrijdag 21 juli 2017

Crafternoon


Een crafternoon onder de parasol.... we stempelden enveloppen en labels.

A crafternoon under a parasol, we stamped envelopes and labels...

zaterdag 15 juli 2017

Zomerkaarten - Summercards


In de Mollie Makes (engelstalige versie) zit deze keer mooi zomerspapier.


Ik verkleinde de illustraties van zomerse drankjes en maakte er kaarten van.


Daar krijg je toch dorst van?

---


The current issue of Mollie Makes has nice summerpaper included. I reduced the fruity illustrations and made cards with it. 

They make you thristy, don't they?
donderdag 13 juli 2017

Handlettering - Crafternoon


Het is even terug... deze crafternoon. Met de creadames gingen we aan de slag met "handlettering". Helemaal hip op het moment, ik zag in de boekhandel dat er tijdschriften en "DIY-kits" voor zijn. 

Wij gebruikten voorbeelden uit de flow en sommige van ons hadden boeken met voorbeelden. Eerst met potlood schetsen en daarna met stiften "voor het echt" overtrekken....Onze conclusie: Heerlijk om te doen, en voor herhaling vatbaar. Ook praktisch toepasbaar bijvoorbeeld in een kaart of als de adressering op een envelop.

Smaakt naar meer ...

---

It's a while back ... this crafternoon. With the "crealadies" we tried "handlettering". Very trendy at the moment. In the bookstore I saw that there are magazines and "DIY kits".

We used examples from Flowmagazine and some of us had books with examples. First sketch with pencil and then "trace" with colour pens.

We thought it was relaxing to do and worth repeating. And practically applicable, for example, in a card or for an address on an envelope

To be continued ...


maandag 10 juli 2017

DIY Botanische slinger - DIY Botanical garland


Ik was op zoek naar een "aparte" slinger. Toen liep ik tegen een echte kringloopvondst aan: een mooi botanisch boekje helemaal vol met vlinders.

Het kostte wat moeite, maar ik heb toch de kaft er netjes afgesneden en voorzichtig alle blaadjes losgemaakt. Ik liet ze op volgorde want ze zijn mooi ingedeeld naar kleur.

Zo maak je de slinger. Doe een oude "botte" naald in je naaimachine. Ik heb een jeansnaald speciaal gelabeld voor papier, die gebruik ik altijd als ik papier wil verwerken met het naaimachine. Kies een leuke draadkleur.


Naai een stukje papier vast als begin van de slinger. Dat is straks makkelijk om het begin van de draad te vinden. Handig bij het ophangen.


Naai vervolgens de bladzijden in volgorde aan de elkaar. Laat steeds eenzelfde ruimte tussen de bladzijden. Ik gebruikte de afmeting van mijn machine als referentie.


Met alle bladzijden aan elkaar heb je een mooie botanische slinger. Naai na de laatste bladzijde nog een stukje door zodat je genoeg draad hebt om de slinger op te hangen. Naai weer een stukje papier aan het einde van de draad en hecht af. en klaar is je slinger! 

---


I was looking for a "special" garland. Then I found a true thriftshop treasure: a beautiful botanical booklet filled with butterflies.

It took a lot of effort to tear such a nice booklet apart, but I cut the cover carefully off and seperated all the pages. I left them in consecution because they were nicely divided by colour.

This is how you make the garland. Put an old "blunt" needle in your sewing machine. I have a jeans needle specially labeled for paper, which I always use when I want to process paper with the sewing machine. Choose a nice thread color.

Sew a piece of paper as the beginning of the garland. That's easy to mark the beginning of the line. Handy when you put the garland somewhere. Then sew the pages in sequence to each other. Always leave the same space between the pages. I used the size of my machine as a reference. With all the pages together, you have a nice botanical garland. Sew a bit further after the last page, so you have enough thread to attach the grland somewhere. Sew again  a piece of paper at the end of the thread.

And your botanical garland is ready!
zondag 2 juli 2017

Geslaagd - PassedZoals ik al schreef was gisteren examen dag op onze lokale modevakschool. Goed nieuws, we zijn allemaal geslaagd. Dit jaar waren er 2 costumiere en 3 coupeuse examenkandidaten. 

Ik ben dus ook geslaagd! Hoewel hobby, is het toch fijn om een echt diploma te hebben. Door het curriculum van de opleiding leer je de "ouderwetse" kneepjes van de kleermaker... en heb ik veel netter leren naaien. Het verschil zit vaak in de details.


De examen commissie vond dat de dufflecoat iets teveel bovenwijdte had, maar heel mooi was afgewerkt. Ook de rest van de examenonderdelen werden positief beoordeeld. Dus voor alles geslaagd. Dat gold voor alle examenkandidaten dit jaar. We waren uiteraard allemaal zeer blij.  


Nu is het schoolvakantie... in september verder met het vervolg. Dan staat ook herenkleding op het programma. 


P.S.: kleding maken op de couture manier is wel zeer arbeidsintensief, dat is waar vaak overheen gekeken wordt. Ik ben in januari begonnen met de jas en heb er iedere week menig uurtje in gestoken. In een half jaar tijd, zijn dat heel veel uren bij elkaar. Ik snap nu waarom op maat gemaakte kleding door een modehuis zo kostbaar zijn.

---

As I wrote earlier, yesterday was exam day at our local fashion school. Good news, we all passed! This year there were 2 "costumiere and 3 "coupeuse" exam candidates.

So I also passed! Although hobby, it's nice to have a real diploma. The curriculum of the program teaches you the "old fashioned" tailor tricks ... and I have learned to sew a lot more precise. The difference is often in the details.

The exam committee found that the dufflecoat had a little to much upper with, but was very nice finished. The rest of the exam components were also evaluated positively. So passed for everything. That was the case for all exam candidates this year. We were all very happy of course.

Now is the school holiday ... in September the next training starts. Then there is also men's clothing included in the program.

P.S .: Making clothes in the couture way is very labor-intensive, which is often not taken into account. I started the dufflecoat in January and spent many hours on it every week. In a half year time, that's a lot of hours together. I now understand why custom-made clothes by a fashion house are so expensive.

vrijdag 30 juni 2017

Examen - Exam


Morgen is het zover.... coupeuse examen


De afgelopen twee jaar tekende ik drie multomappen met patronen bij elkaar via de Rundschau techniek. Een map met kinderkleding. Een map met mantels, mouwen & capuchons. En een map met mantel en blazeruitwerkingen + Kragen en binnenwerk uitwerkingen.


Daarnaast maakte ik allerlei werkstukjes. Onderdelen van jassen, zoals sluitingen, zakken, mouwafwerkingen en kragen. Incl. de bijbehorende patronen.


Ook een spiekcolbertje is onderdeel van het curriculum voor het examen. Dat is een colbertje wat gedeeltelijk open is gelaten, zodat je kan spieken hoe de binnenkant is gemaakt. Je tekent het patroon en maakt vervolgens de jas op de couture-manier. Dus met heel veel handwerk....

En je maakt een mantel voor jezelf (of iemand anders). Dat kan een winter of een zomerjas zijn. Je tekent uiteraard het patroon zelf. Ik maakte een dufflecoat of zoals we ook wel zeggen een Houtje-Touwtje jas....  Bovenaan dit bericht staat de inspiratie-modeplaat die ik gemaakt heb....

Morgen op het examen wordt alles "geshowed" (vanavond nog even oefenen op het rechtlopen....) en wordt alles nauwkeurig gecontroleerd door de examinatoren.... Ik ben benieuwd wat ze er van vinden en of ik de aanvullende vragen die ze stellen juist ga beantwoorden....


---

Tomorrow it's exam-day

During the past two years I drew three folders with patterns (using the Rundschau drawingtechnique). A folder with children's clothes. A folder with cloaks, sleeves & hoodies. And a folder with cloak and blazer finishes + Collars and inside components.

In addition, I made all kind of components of jackets, such as closures, pockets, sleeve finishes and collars. Incl. drawing the corresponding patterns.

A "crib-blazer" is also part of the curriculum for the exam. That's a blazer that has been partially left open so you can peek inside, to see how it is made. You draw the pattern and then make the coat in the couture way. So with a lot of handwork ....

And you make a cloak for yourself (or for someone else). That can be a winter or summer coat. You draw the pattern yourself. I made a dufflecoat. At the top of this post you can see the inspiration fashion illustration I made ....

Tomorrow  during the exam everything is presented (tonight doing a bit of rehearsal for the "catwalk" ....) and everything is being carefully checked by the examiners .... I'm curious how they judge and whether I answer the additional questions they ask correctly....


woensdag 28 juni 2017

Eigen oogst - Own harvest


Yeah, de eerste eigen aardbeien.... vorig jaar kocht ik een paar plantjes. De vruchten werden toen opgegeten door de vogels. Heel begrijpelijk, als ik vogel was zou ik er ook van snoepen....

Het werden meer plantjes door stekken. Dit jaar heb ik er een net overheen gespannen. En dat werkt.


Je moet eerst wel geduld hebben totdat ze lekker rood en rijp zijn....


Maar dan kan het oogsten beginnen.... Mmmmmm


Ik bakte van cakebeslag taartbodempjes. 

Vulling is custard room:
30 gr custardpoeder / 250 ml melk / 30 gr suiker
250 ml slagroom / 2 zakjes vanille suiker

Custardpoeder met eetlepel melk en suiker tot vloeibaar papje maken. Verwarm de rest van de melk. Roer het papje erdoor en laat al roerend eventjes koken. Laat de pudding (met plasticfolie afgedekt, om een vel te voorkomen) afkoelen, later ook in koelkast. 
Klop de slagroom stijf met vanille suiker. Roer eetlepel slagroom door pudding (laat langzaam kennis maken) en doe dit mengsel vervolgens bij de rest van de slagroom. En klaar is de custardroom.

De aardbeien gingen bovenop de custardroom en voor de liefhebbers spoot ik nog wat stijfgeklopte slagroom er extra bovenop.

Smullen maar!

P.S.: Heb je een aardbei allergie? Probeer het volgende: doe de aardbeien in kraanwarm water (goed warm!) en roer door elkaar. Hierdoor laten de haartjes los. Haal ze uit het warme water. Spoel ze na in koud water. Uit laten lekken op stukje papieren keukenrol en smikkelen maar. Het werkt voor mij! Sinds mijn vroege jeugd geen aardbeien gegeten tot 3 jaar terug, toen ik dit trucje ontdekte.... en nu eet ik vaak en veel aardbeien Mmmmmm!

---
  
Yeah, my first homegrown strawberries .... last year I bought a few plants. The fruits were then eaten by the birds. Very understandable, if I was a bird I would also nibble at them....

Now I have more plants, via cuttings. This year I've stretched a web over them. And that works! You must be patient until they are red and ripe ....But then the harvest can start .... Yummie


I baked little tarlets and filled them with custard cream.

Custard cream:
30 gr custard powder / 250 ml milk / 30 gr sugar
250 ml cream / some vanilla sugar

Mix custard powder with tablespoon of milk and sugar to get liquid paste. Heat the rest of the milk. Stir the paste in the milk and allow it  to boil for a while (keep stirring!). Allow the pudding to cool down (with plastic foil, to avoid a sheet), also in fridge.
Whip the cream with vanilla sugar. Stir a spoon of cream with cooled pudding, so they get to know eachother. Mix it with the rest of the whipped cream. And you have custard cream

The strawberries went on top of the custard cream. I put some extra whipped cream on top.

Yummie!

P.S .: Do you have a strawberry allergy? Try the following: Put the strawberries in hot tap water and stir. This way the tiny hears get loose. Take them out of the hot water. Rinse them in cold water. Put them on paper, to dry. It works for me! Since my early childhood I haven't eaten any strawberries, until 3 years ago when I discovered this trick .... and now I often eat many strawberries Yummie!Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...